Affärsdriven hållbar utveckling

FN definierar en hållbar utveckling som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar om miljö och klimat, såväl som sociala och ekonomiska frågor. En hållbar utveckling gör att vi var och en behöver ställa oss frågan hur vi vill bidra till planetens framtida utveckling. Hur vill vi att våra barn och barnbarn ska kunna leva på jorden? Det gäller också våra företag. I takt med att allt fler inser vikten av att leva mer hållbart, uppstår nya affärsmöjligheter medan andra försvinner. Hållbara värden blir allt viktigare för medarbetare, kunder, investerare och omgivande samhälle. Hållbarhet innebär bland annat att bli mer cirkulär, att använda material, energi, värme och vatten mer effektivt. Att slänga mindre och återanvända mer. Att ta ansvar och att bry sig. Egenskaper som lockar både kunder, talanger och investerare. Som förutom att bidra till en hållbar värld skapar affärsnyttor som lönsamhet, konkurrenskraft och attraktivitet. Som gör att det känns bättre.

Hemligheter som gör skillnad

För att bidra till mest nytta, både för en hållbar framtid och för företaget, bör hållbarhetsarbetet integreras i affärsidén, insatser behöver ske “uppströms”, vid källan och arbetet behöver involvera alla medarbetare och alla processer. Arbetet behöver göras på riktigt. Hållbarhetsarbete är affärsutveckling inte marknadsföring. Även om arbetet förtjänar en plats även i marknadsföringen.

Om bloggen och mig

Jag vill inspirera företag och verksamheter att se hållbarhetsarbetet som en möjlighet. En möjlighet till affärsutveckling, att locka talanger, öka medarbetarengagemanget, att utveckla sin konkurrenskraft och att skapa mervärden för samhället. Hållbarhetsarbete som görs på riktigt kommer också att stärka image och varumärke. Genom att gå före lagstiftning och regleringar skapas också affärsmässiga fördelar, jämfört med att tvingas till förändringar. Genom att ta initiativet och behålla det bidrar ni inte bara till en hållbar utveckling, utan också till att förändra förutsättningar, branschen och framtida spelregler.

Samtidigt vill jag visa att hållbarhetsarbete behöver inte vara så svårt, så kostsamt eller ta tid. Även en tusenmilaresa börjar som bekant med ett första steg.

Jag har själv erfarenhet från hållbarhetsarbete i näringsliv, kommun, region, EU och från styrelsearbete. Hållbarhetsarbetet ser och behöver se olika ut beroende på kontext, bransch, storlek, verksamhetsinriktning och geografi. Men gemensamt bör utgångspunkten i de fyra hållbarhetsprinciperna vara:

  • Att förhindra koncentrationsökning av ämnen från berggrunden i naturen
  • Att förhindra koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion i naturen
  • Att inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder
  • Att inte skapa något som eller att systematiskt förhindra människor att tillgodose sina behov

Det finns många metoder, verktyg och modeller som inriktar sig på olika delar av hållbarhetsarbetet. Många handlar om att mäta resultatet. Fokus på den här sidan ligger på att utgå från företag och verksamheters förutsättningar, utifrån dessa sätta en strategi och att integrera arbetet i verksamheten på ett sätt som samtidigt leder till affärsnyttor. När det väl är på plats kan det vara värdefullt att kunna mäta på ett sätt som blir jämförbart med andra.

Vidare läsning

Blogg

Välkommen hit

Så kul att just du hittat till denna sida som kommer att fokusera på affärsdriven hållbar utveckling. Jag diskuterar självklart gärna behovet av en hållbar utveckling eller inte. Men för att spara lite tid – både din och min – vill jag gärna berätta att jag utgår från den forskning som FN, FNs olika organ …

Kontakt

Vill du komma i kontakt med mig kan du mail på:
info@affarsdrivenhallbarhetsutveckling.se

Du kan också besöka Hållbarhetsakademin det företag jag grundat där vi hjälper företag och organisationer att identifiera sin hållbarhetspotential, genom utbildningar, handledning, och konsultinsatser, på plats eller online. Du kan alltid boka ett förutsättningslöst strategisamtal för att bolla era tankar. Ingen insats är för liten och ingen ambition för stor.